Kirke og Film


 


Forside

Om os, kontakt, medlemskab

Kirkebio, ideer, legal filmvisning

Filmanmeldelser

Materialer

Filmlitteratur

Gabriel

Interfilm

Kurser

Foredrag

Vision

Links


H.W. Dannowski


W. Schneider-Quindeau
 


Interfilm
INTERFILM er en global organisation med et formål, som i høj grad svarer til Kirke og Films formål. KIRKE OG FILM er kollektivt medlem af INTERFILM. Det er baggrunden for, at medlemmer af KIRKE OG FILM i nogle tilfælde bliver udpeget til deltage i kirkelige juryer ved internationale filmfestivaler. Det er en stor oplevelse, som giver et velkomment indblik i den store vide verden af film, en verden der slet ikke afspejles i det danske biograf- eller TV-repertoire. Desuden har vi naturligvis mulighed for at deltage i seminarer og konferencer, som INTERFILM afholder. INTERFILM har både en engelsksproget og en tysksproget hjemmeside. Læs rapporter nedenfor - og flere endnu nederst på siden.Hans Werner Dannowski: "Wir sehen uns"
5. december 2016:
Mindegudstjeneste i Markt Kirche, Hannover, for Interfilms fhv. mangeårige formand, Hans Werner Dannowski. Download her en rapport med links samt gudstjenestefolder.

P.S.: 24. august 2017 døde en anden nøgleperson i INTERFILM og i den tyske kirkes filmarbejde, nemlig Werner Schneider-Quindeau.

Norsk vinder i Lübeck
2.-6. november 2016:
På de nordiske filmdage i Lübeck gik den kirkelige filmpris til nordmanden Sara Johnsens film "Rosemari". Fra dansk side deltog sognepræst Poul Martin Langdahl, udpeget af Kirke og Film, i juryen. Se pressemeddelelse med juryens udtalelse og læs Langdahls rapport.

"Le confessioni" vinder i Karlovy Vary
1.-9. juli 2016:
Kirke og Films næstformand Susanne Knudstorp var medlem af den økumeniske jury ved den 51. internationale filmfestival i Karlovy Vary, Tjekkiet . Læs pressemeddelelse og Knudstorps rapport.

Interfilm konference og generalforsamling
9.-12. juni 2016:
Svenska Kyrkan var vært i Uppsala for en Interfilm konference og paraply-organisationens generalforsamling, som afholdes hver tredje år: Rapport.

Pris til israelsk film i Zlín
27. maj - 3. juni 2016:
Børne- og ungdomsfilm-festival i Zlín. Astrid Skov-Jakobsen deltog fra dansk side i den økumeniske jury ved den 56. internationale filmfestival for børne- og ungdomsfilm, nemlig i Zlín, Tjekkiet. Læs pressemeddelelsen og Astrid Skov-Jakobsens rapport.

Nordisk Interfilm-konference
10.-12. sept. 2015:
Der blev afholdt en lille nordisk interfilm-konference i Zentropa Studiernes lokaler. Læs rapporten fra konferencen (dansk/English).
 


Æresmedlem i Lübeck Dr. Julia Helmke, Propstin Petra Kallies og det nye æresmedlem i Interfilm: Linde Fröhlich. (Foto: E.K. Johansen)

Linde Fröhlich æresmedlem af Interfilm
13. sept. 2015
: Ved en gudstjeneste og en højtidelighed i St. Marienkirche i Lübeck blev den kunstneriske direktør for de nordiske filmdage i Lübeck (NFL), Linde Fröhlich, udnævnt til æresmedlem af INTERFILM.
     Propstin Petra Kallies celebrerede den smukke gudstjeneste, hvor organisten spillede temaer fra Edvard Griegs "Peer Gynt", og både en dansk og en svensk salme indgik også i gudstjenesten. Interfilms præsident, Dr. Julia Helmke, prædikede - med flere henvisninger til film og temaer på film. Efter gudstjenesten fulgte en lille reception, hvor Helmke talte og motiverede Linde Fröhlichs æresmedlemskab af Interfilm. Fra dansk side deltog Evan K. Johansen og Bo Torp Pedersen på vegne af Kirke og Film.
     Interfilm har deltaget med en kirkelig jury ved NFL siden 1996 og arrangerede i forlængelse heraf nogle seminarer om 'Europas ansigter på film': 1997 Bad Segeberg, 1998 Nîmes, 1999 Riga og 2000 Örebro. I 2016 bliver det altså 20. gang, at Interfilm står bag en kirkelig filmjury på NFL, og fra dansk side er sognepræst Poul Martin Langdahl, Hoptrup, udpeget til jubilæums-juryen. Dette års nordiske filmdage i Lübeck afvikles dagene 4.-8. november 2015.
• Interfilms pressemeddelelse om Linde Fröhlichs æresmedlemskab - og certifikatet
Dr. Julia Helmkes tale ved receptionen - samt hilsen fra DK ved Bo Torp Pedersen
 


 Festivalrapporter

Diep Hoang Nguyen, den økumenisk-kirkelige filmjurys prisvinder i Fribourg, marts 2015

 


Fra vor udsendte medarbejder

Meddelelser og rapporter fra festivaler med Kirke og Film-deltagelse.

Lübeck 2016: pressemeddelelse og rapport
Karlovy Vary 2016: pressemeddelelse og rapport
Zlín 2016: pressemeddelelse og rapport
Lübeck 2015
Mannheim-Heidelberg 2015 (ved Arne Kristophersen)
Fribourg 2015: pris-meddelelse(eng.), pris-meddelelse(fr.), rapport(dk), rapport(eng.)
Mannheim-Heidelberg 2014: første rapport og anden rapport
Warszawa 2014: pris-meddelelse + rapport
Lübeck 2013: prisoversigt + rapport
Kyiv 2013
Leipzig 2011
Riga 2011
Locarno 2011
Cottbus 2010
Cannes 2010: prisoversigt + rapport
Kyiv 2009
Bergman-seminar-2009
Berlin 2009
Riga 2008
Mannheim 2008
Cottbus 2008
Oberhausen 2006
Cottbus 2006
Riga 2006
Mannheim 2005
Paris 2005
Leipzig 2004
München 2002
Örebro 2000
  


Denne hjemmeside blev opdateret 1/9, 2017