Kirke og Film


 


Forside

Kirkebio, ideer, legal filmvisning

Filmanmeldelser

Materialer

Filmlitteratur

Gabriel

Interfilm

Kurser

Foredrag

Vision

Links
 


Om Kirke og Film

Hjemmesiden kirkeogfilm.dk udgives af foreningen Kirke og Film. Foreningens formål er at formidle oplysning, opmuntring og inspiration mellem kirkens verden og filmens verden.

Kontakt

Formand:
Sognepræst Otto Lundgaard

nol (at) km.dk


Næstformand:
Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen
lpwk (at) km.dk

Kasserer: Arne Kristophersen - arne (at) kristophersen.dk
Sekretær/webmaster: Bo Torp Pedersen, botorpp (at) outlook.com
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Poul Martin Langdahl (indsuppleret), Dorthe Engelbrecht Larsen, Jes Nysten, Louise Keiniche Rasmussen, Kirsten Senbergs
Suppleanter:
2) Susanne C. Knudstorp, 3) Anna B. Thyssen
Revisor: Anders Friis Knudsen
Revisoruppleant: Lasse Rasmussen

Vi besvarer spørgsmål og henvendelser fra medlemmer, der gerne vil have hjælp i en konkret brugssituation, hvad enten det er en studiekreds, et foredrag eller en filmklub. Se kontakt-oplysninger ovenfor. Gå til siden med foredrag.
 


Medlemskab og støtte

 


Medlemskab og støtte

Støt vort arbejde med et medlemskab af ioreningen.
Kontingentsatserne for kalenderåret 2017 er:
250 kr. for enkeltpersoner
500 kr. for kirker/sogne
1.000 kr. for kollektive medlemmer i øvrigt.
     Kontingent/gave indbetales til Danske Bank
reg.nr. 1551, konto nr. 3429 6490 64.
IBAN : DK 81 3000 3429 6490 64
BIC/SWIFT : DABADKKK
CVR 33 34 23 30
     Husk at anføre afsendernavn og ordet ’kontingent’. Send os venligst en e-mail med oplysning om kontaktpersoner og deres e-mail, hvis kontingentet dækker et af de to former for kollektivt medlemskab. Hvis du har brug for en kvittering eller regning for kontingentet, henvend dig blot til vor kasserer.
     Foreningens vedtægter og referat af seneste generalforsamling kan fås ved henvendelse til sekretæren/webmasteren. Kontakt også sidstnævnte med spørgsmål eller kommentarer til hjemmesiden. Se e-post-adresser ovenfor.
 


 Nyhedsbreve

 


Nyhedsbreve

Oktober 2017
Maj 2017
April 2017
Advent 2016
Marts 2016
 


Historie

Harald P. Madsen


Bjørn Moe


Flemming Behrendt 


Kirke og Films historie

Umiddelbart efter Anden Verdenskrig stiftede den dynamiske præst og forfatter Gerhard Rasmussen [1905-1968] (1) Kirkelig Filmsforening, der skulle slå bro mellem filmens og kirkens verden i Danmark. Foreningens største aktiv var månedsbladet ”Kirke og Film” (Nr. 1 udkom november 1945), hvor så godt som alle nye film i de danske biografer blev anmeldt. På et tidspunkt blev det vedtaget at fjerne det lille s i navnet, og på generalforsamlingen d. 25/4 1962 ændredes navnet til Landsforeningen Kirke og Film.
     Den senere biskop Erik Jensen (Aalborg) og daværende seminarierektor Poul Hartling var blandt anmelderne i 1950erne og 1960erne. Det tunge læs blev dog nok trukket af Jørgen Nissen, Jørgen Ruager, Harald P. Madsen og Bjørn Moe. I 1966 blev sognepræst Jørgen Nissen, hidtil redaktør, ny formand for foreningen, og i 1967 blev Flemming Behrendt ny redaktør af bladet, som under hans ledelse opnåede en meget høj kvalitet. Blandt de nye medarbejdere var Johs. H. Christensen, Jørgen I. Jensen og Jes Nysten. Også Martin Drouzy, oprindelig dominikanermunk, bidrog. Siden skiftede bladet navn til ”Film 70”, "Film 71" osv.. I 1972 blev Flemming Behrendt afløst som redaktør af Johs. H. Christensen; Behrendt blev i stedet foreningens kasserer. Efter nogle diskussioner lukkede bladet i 1975 og dernæst også foreningen (2). Nogle af medarbejderne fortsatte en tid i tidsskriftet ”Levende Billeder” (fra april 1975).
     Læs også J. Christian Aarslevs artikel, der dog fejlagtigt anfører Kirke og Film som en del af Indre Missions arbejde: "Europas første kristne filmtidsskrift var dansk".
     Gerhard Rasmussen var i 1947 også en nøgleperson i udviklingen af Felix Film, som havde til formål at udleje "gode lødige kristelige film", og som blev en del af Indre Missions udadvendte medie-virksomhed. Felix Film forsøgte i 1961 at bringe filmen Det syvende spørgsmål (om forfølgelse af kristne i DDR) ud i biograferne. Et lignende forsøg skete i 1975-76 med Gemmestedet (om Corrie ten Boom og nazisternes jødeforfølgelse).
     Kirke og film-emnet indgik senere i medietidsskriftet Vision (1997-2000), som en tværkirkelig udgiverforening med KLF Kirke & Medier og RPC i spidsen stod bag. Film-emnerne kom efterhånden til at dominere tidsskriftet. Nogle artikler fra de første numre kan findes på vor hjemmeside under menupunktet Vision.
     21. september 2004 blev foreningen Kirke og Film genstiftet (3) (4). Nu er det hjemmeside og Facebook, som er de centrale formidlere. Her omtales foreningens tiltag og initiativer med henblik på en tidssvarende, inspirerende brug af film i kirkelige sammenhænge.
     Vigtig for det moderne Kirke og Film er kursusvirksomhed, filmanmeldelser og 'Månedens film' samt deltagelse i arbejdet for filmprisen Gabriel og i den internationale kirke og film-bevægelse Interfilm, som giver mulighed for ved festivaler og konferencer at hente inspiration og viden til det fortsatte arbejde i Danmark.
______
1) Gerhard Rasmussens biografi og filmatiseringen af Det sande ansigt.
2) Tidligere formænd: Hans Munck ( - 1966), Jørgen Nissen (1966- ), Bjørn Moe (-) [under research]
3) Formænd siden 2004: Bo Torp Pedersen (2004-2010), Louise Keiniche Rasmussen (2010-2017), Otto Lundgaard (2017- ).
4) Karsten Fledelius var én af stifterne, da Kirke og Film blev genskabt i 2004. Den 23. februar 2015 blev Karsten Fledelius 75 år. I den anledning udkom på Forlaget Rhodos et festskrift med titlen Det talende levende menneske.
  


Denne side blev opdateret 13/10, 2017