Tilbage til forsiden


Privatlivspolitik: Se nederst på siden
 


Om Kirke og Film

Hjemmesiden kirkeogfilm.dk udgives af foreningen Kirke og Film. Foreningens formål er at formidle oplysning, opmuntring og inspiration mellem kirkens verden og filmens verden.
 Læs også Kirke og Films historie.

Kontakt

Formand:
Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen

Svendborg - lpwk (at) km.dk
Pressemeddelelse

Næstformand:
Louise Keiniche Rasmussen
louise (at) rasmussenfamilien.dk - (bill. t.h.)

Kasserer: Arne Kristophersen - arne (at) kristophersen.dk

Sekretær/webmaster: Bo Torp Pedersen, botorpp (at) outlook.com
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Poul Martin Langdahl, Dorthe Engelbrecht Larsen, Lars Gustav Lindhardt, Jes Nysten, Kirsten Senbergs
Suppleanter:
1) Astrid Skov-Jakobsen, 2) Susanne C. Knudstorp, 3) Anna B. Thyssen
Revisor: Anders Friis Knudsen
Revisoruppleant: Lasse Rasmussen

Vi besvarer spørgsmål og henvendelser fra medlemmer, der gerne vil have hjælp i en konkret brugssituation, hvad enten det er en studiekreds, et foredrag eller en filmklub.
Se kontakt-oplysninger ovenfor.
Tjek også siden med foredrag.
 


Medlemskab og støtte

 


Medlemskab og støtte

Støt vort arbejde med et medlemskab af foreningen.
Kontingentsatserne for kalenderåret 2018 er:
250 kr. for enkeltpersoner
750 kr. for kirker/sogne
1.000 kr. for kollektive medlemmer i øvrigt.
     Kontingent/gave indbetales til Danske Bank
reg.nr. 1551, konto nr. 3429 6490 64.
IBAN : DK 81 3000 3429 6490 64
BIC/SWIFT : DABADKKK
CVR 33 34 23 30
     Husk at anføre afsendernavn og ordet ’kontingent’. Send os venligst en e-mail med oplysning om kontaktpersoner og deres e-mail, hvis kontingentet dækker et af de to former for kollektivt medlemskab. Hvis du har brug for en kvittering eller regning for kontingentet, henvend dig blot til vor kasserer.
     Foreningens vedtægter og referat af seneste generalforsamling kan fås ved henvendelse til sekretæren/webmasteren. Kontakt også sidstnævnte med spørgsmål eller kommentarer til hjemmesiden. Se e-post-adresser ovenfor.medlem i drøftelsen af foreningens aktiviteter.
Kontingent-fornyelse for individuelle medlemmer
Kontingent vedr. sogne og diverse organisationer
Indbydelse til nye medlemmer - både individuelle og kollektive
Indkaldelse til generalforsamling
 


Nyhedsbreve


 


Nyhedsbreve

December 2017
Oktober 2017
Maj 2017
April 2017
Advent 2016
Marts 2016
 


Privatlivspolitik


 

 


Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for foreningen Kirke og Film (CVR 33 34 23 30)
i henhold til EU’s forordning og dansk lovgivning (Lov 502) gældende fra 25. maj 2018

1. Formål
Kirke og Film behandler medlemmers og kontakters (ikke-medlemmers) persondata alene med det formål at kunne :
1) sende dig information om vore aktiviteter og tilbud;
2) informere dig om forhold vedr. dit medlemskab;
3) registrere din deltagelse ved kurser og lignende.

2. Data-ansvarlig
Data-ansvarlig i foreningen Kirke og Film er formanden:
Sognepræst Lars Peter Wandøe Kristiansen
Glarmestervej 6
5700 Svendborg
lpwk (at) km.dk
Tlf. 6321 0324

3. Data-behandlere
Data-behandlere i foreningen Kirke og Film er a) kasserer og b) webmaster:
a) Arne Kristophersen, arne (at) kristophersen.dk
b) Bo Torp Pedersen, botorpp (at) outlook.com

4. Indsamling af persondata
4.1. Kirke og Film indsamler ingen persondata automatisk.
4.2. Kirke og Film indsamler ingen persondata via hjemmesiden, og det gør vore samarbejdspartnere NettoNet og parameter.dk heller ikke. Vi anvender ikke Google-Analytics eller lignende.
4.3. Kirke og Films hjemmeside anvender ikke cookies eller lignende sporingsværktøjer.
4.4. Kirke og Film anvender kun persondata som medlemmer, kontakter og brugere aktivt meddeler, f.eks. via Facebook, pr. e-mail, pr. netbank eller ved et arrangement.
4.5. Kirke og Film anvender de bankoplysninger og adresseoplysninger, som er nødvendige for at identificere dig og din betaling af gave eller kontingent til foreningen.
4.6. Kirke og Film vil i særlige tilfælde indsamle personoplysninger fra krak.dk eller sogn.dk for at identificere dig.

5. Videregivelse af persondata
5.1. Vi deler normalt ikke medlemmers eller kontakters persondata med tredje part.
5.2. Kun bestyrelsesmedlemmers persondata kan deles med tredje part, og sådanne samarbejdspartnerne er da kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og kun til de aftalte formål.
5.3. Vi kan dele persondata, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data med en offentlighed myndighed, f.eks. SKAT i forbindelse med udbetaling af honorarer.

6. Opbevaring og sikkerhed
6.1. Vi gemmer oplysningerne om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, dvs. så længe du er medlem eller kontakt (ikke-medlem).
6.2. Vedrørende kontakter, dvs. ikke-medlemmer, opbevares kun navn og e-mail-adresse.
6.3. Du kan til enhver tid henvende dig til vore databehandlere og bede om indsigt i hvilke oplysninger vi opbevarer vedr. dig og evt. bede om at få disse ændret eller slettet. Det ønskede vil blive effektueret snarest og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.
6.3. Vi beskytter dine persondata og har interne sikkerhedsregler. Kun den data-ansvarlige og de to data-behandlere har adgang til de opbevarede oplysninger.
6.4. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko og ulempe for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

7. Klager
Hvis du er utilfreds med vor behandling af dine personoplysninger, kan du klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt (at) datatilsynet.dk

8. Opdatering og publicering
8.1. Denne privatlivspolitik vil blive holdt opdateret for at være i bedst mulige overensstemmelse med gældende lov og principper om beskyttelse af personoplysninger.
8.2. Den gældende privatlivspolitik for Kirke og Film offentliggøres på foreningens hjemmeside: kirkeogfilm.dk
8.3. Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 11. juli 2018.
 


 


Denne side blev opdateret 3/10, 2018